Project
Renovatie gemeenthuis Bergen

Opdrachtgever
Gemeente bergen

Projectomschrijving
Aan het gemeentehuis van Bergen aan de Jan Ligthartstraat zullen de noodzakelijke aanpassingen gedaan worden. Uit onderzoeken bleek o.a. dat het binnenklimaat niet optimaal is en ook kan de continuïteit van de bedrijfsvoering niet gewaarborgd worden, omdat installaties oud en versleten zijn. Daarnaast zal ook het entreegebied en publiekshal aangepast worden.

Met deze aanpassingen moet het gebouw weer twee tot vijf jaar meekunnen.

Het gemeentehuis is na de fusie twaalf jaar geleden “tijdelijk” gevestigd in het huidige gebouw aan de Jan Ligthartstraat 4, voorheen een oud schoolgebouw in Alkmaar. De bedoeling was om snel een nieuw eigen gemeentehuis te bouwen. Daarom is het gebouw niet voldoende planmatig onderhouden en is sprake van achterstallig onderhoud.

Zo heeft onder andere de elektrische installatie gebreken en bestaat de brandmeldinstallatie uit onderdelen die nog uit het oude gemeentehuis komen.

Daar het gemeentehuis de gehele verbouwing operationeel moest blijven werd de bouw in 6 fases uitgevoerd. Voor de Klaver Giant Groep hield dit in dat er tijdens de bouw vele malen in goed overleg met de gemeente overgeschakeld moest worden. Aan het eind van de bouw werd de hoofdaansluiting verzwaard hierdoor moest het hele pand spanningsloos vooral voor de ICT was dit een grote uitdaging. Samen met de ICT mensen van de gemeente is er besloten om dit samen op een zaterdag uit te voeren zodat er zo min mogelijk overlast ontstond en iedereen maandag weer aan het werk kon

De werkzaamheden voor de Klaver Giant Groep bestaan uit:
–       Aanpassen c.q. uitbreiden van de verdeelinrichtingen
–       Aanpassen c.q. uitbreiden van het kabel,-/ wandgoottracés.
–       Leveren/monteren van nieuwe LED verlichtingsarmaturen
–       Licht,-/ kracht installaties
–       Zonwering installaties
–       Voorzieningen t.b.v. elektrische laadpalen
–       Voorzieningen t.b.v. data installaties
–       brandmeld,-/ ontruiming installaties
–       beveiliging installaties
–       Voorzieningen t.b.v. werktuigbouwkundige installaties

Oplevering
Juli 2014