Project
NB brandweerkazerne Bergen

Opdrachtgever
Bouwbedrijf Kakes/Deurwaarder

Oplevering
September 2015

Projectomschrijving
Op Elkshove in Bergen, de plek van het voormalig gemeentehuis, komt een nieuwe brandweerkazerne. De huidige brandweerkazerne in de kern Bergen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is Brandweer Bergen per 1 januari 2015 onderdeel van de Veiligheidsregio en die stelt eisen aan de huisvesting. Het Programma van Eisen van de nieuwe kazerne is in samenspraak met de Veiligheidsregio tot stand gekomen.

De locatie van de huidige brandweerkazerne aan het Plein is gereserveerd voor de herinrichting van het centrum van Bergen.

Architectenbureau Kerssens De Ruiter uit Alkmaar heeft het ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne gemaakt. Het gebouw wordt maximaal 6.60 meter hoog. Aan de voorzijde komen drie deuren met daarachter de stallingruimte, die ruimte biedt aan drie blusvoertuigen:

Verder biedt het gebouw ruimte aan een beperkt aantal werk- en vergaderplekken en worden er faciliteiten van de jeugdbrandweer ondergebracht. De in- en uitrit van de brandweer komt aan de Koninginneweg. Er worden signaleringsborden geplaatst die het verkeer waarschuwen als de brandweer uitrukt.

 • Klaver Giant Alkmaar
  – licht- en krachtinstallatie
  – verlichtingsarmaturen
  – licht- en krachtinstallaties
  – data- en telefooninstallaties
  – brandmeldinstallatie
  – toegangsinstallatie
  – Intercominstallatie